Административни услуги

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

 

Програма за превенция на ранното напускане на деца от задължително предучилищно образование на ДГ"Здравец" гр. Троян

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи в ДГ "Здравец" гр. Троян