ПРИЕМ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА

 
Заявлението може да се попълни на място в детската градина или да се изтегли от сайта и да се изпрати на електронната поща ivanova_zdravec@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИИ

 

Административни услуги

 

Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

 

Програма за превенция на ранното напускане на деца от задължително предучилищно образование на ДГ"Здравец" гр. Троян

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи в ДГ "Здравец" гр. Троян